Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 maj

Förlängd markanvisning till ett trygghetsboende på Bergviken och fortsatt medfinansiering till effektiva datacenter. Det var två av ärendena som diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott vid dagens sammanträde i Luleå.

Arbetsutskottet behandlade sammanlagt 13 ärenden på dagens möte, som inleddes med en extra punkt: information från Luleå kommunföretag AB.

Nominering av nya ledamöter

Luleå Kommunföretags styrelse ska enligt sin företagspolicy nominera opolitiska ledamöter till dotterbolagens styrelse. I år sker ett nyval av några ledamöter till Luleå Business Regions styrelse. Förslagen går upp till kommunfullmäktige för beslut.

Följande namn föreslås: Maine Granström, omval, 1 år samt Johan Larsson, nyval, 2 år.

Medfinansiering till effektiva datacenter

Inom projektet Kompetenscentrum Cloudberry Datacenters jobbar flera aktörer för att etablera Sverige som ett globalt kraftcentrum och nav för världsledande kompetens inom energi- och resurseffektiva datacenter. Luleå kommun har medfinansierat verksamheten de första två åren, 2018 och 2019, med totalt 700.000 kronor.

Cloudberry Datacenters ansöker om fortsatt medfinansiering av sin verksamhet. Utskottet stöttar förslaget att Luleå kommun ska medfinansiera en ny treårig projektperiod (2020–2022), med en total kostnad av 700 000 kronor.

– Den här typen av projekt är viktiga för Luleås tillväxt. De bidrar både med ny kunskap och ett växande näringsliv inom området, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Förlängd markanvisning för trygghetsboende

För att Galären ska kunna fortsätta projekteringen av ett trygghetsboende på Bergviken, fastigheten Daggkåpan 2, föreslås kommunstyrelsen besluta att förlänga markanvisningen till årsskiftet samt jämka markprissättningen. I projektet vill Galären bland annat bygga en inglasad vinterträdgård mellan husen.

– Det planerade trygghetsboendet är ett nytt inslag i kommunens arkitektur. Det ska bli spännande att se projektet förverkligas, säger Lenita Ericson.

Ny ideell förening för samarbete

Luleå kommun har varit medlem i Bothnian Arc sedan 2002. Föreningen syftar till att främja och utveckla medlemmarnas samarbete i Bottenviksbågen inom områden som intressebevakning, logistik, näringsliv, utbildning och kultur.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att avveckla Bothnian Arc ekonomisk förening för att möjliggöra att verksamheten ska kunna fortsätta i en ny finsk ideell förening, Bottenviksbåge Bothnian Arc rf. Förändringen till en ideell förening med finsk lagstiftning stödjer bättre föreningens ändamål.

Bland övriga ärenden:

  • Kommunens yttrande över remissen om språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib
  • Kommunstabens delårsuppföljning 1 2020
  • Upphandling av ramavtal AV-utrustning med tillhörande tjänster.


Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson: Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24