Mjölkuddsvägen stängs för biltrafik

Från och med måndag 18 maj stängs Mjölkuddsvägen av för all genomfart i höjd med Tunaskolan och Tunavallens IP. Undantaget är LLT:s bussar, polis och räddningstjänst. Vägen hålls avstängd till midsommar.

Redan från korsningen Bromsargatan/Mjölkuddsvägen aviserar vi om avstängningen, men det går att ta sig in till bostadsgatorna fram till och med Tunaskolan. Från andra sidan sett, d.v.s. från Mjölkuddens centrum börjar vår skyltning om avstängningen för biltrafikanter vid rondellen i höjd med Mjölkuddskyrkan. Även här kan de boende ta sig in på sina bostadsområden. Efter infart till Radiomasten gäller återvändsgränd.

Anledningen till avstängningen av vägen är att projekt Östra Länkens etapp 4 E ska dra nya vatten- och avloppsledningar under väger och man är då tvungen att minimera trafiken på stället.

Omledning av busstrafiken

För busstrafiken, med LLT:s linjer 8,9,10 och 12, gäller omledning vid sidan av avstängningen. Bussarna i båda riktningarna kommer att passera arbetsområdet längs gång- och cykelvägen som är dragen parallellt med Mjölkuddsvägen på samma sida som Tunavallens idrottsplats.

Hänvisning för gång- och cykeltrafikanter skyltas på plats. Vi ber att vara extra vaksam vid passagen eftersom bussarna passerar där.

Kontakt:
Projektledare: Malin Suneson 0920 - 45 52 09
malin.suneson@lulea.se

Platschef: Axel Simu Müller 070 620 06 14
axel.simu@ncc.se