Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott 27 april

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 27 april sju ärenden. Bland annat frågan om nya avgifter för snöupplaget på Porsön, som ska gälla från och med nästa vintersäsong.

Avgifter för snötippen Porsön

Utskottet ska ta ställning till om kommunen ska fastställa nya avgifter för snöupplaget på Porsön, som är mottagningsstation för snö från främst Luleå tätort. Då mängden snö ökar på Porsön ökar även kostnaderna för mottagningen. De nya avgifterna ska gälla från 2020-11-01.

Motion (C) om välkomstskyltar i Luleå kommun

Luleå kommun har i dagsläget åtta välkomstskyltar vid infarterna till Luleå. (C) har lämnat in en motion som bland annat gäller digital informationsskyltning, då de anser att dagens skyltning inte är tillräckligt bra. Kommunstaben föreslår ett avslag på motionen, främst på grund av den höga investeringskostnaden.

Övriga ärenden:

  • Ekonomisk månadsrapport per sista mars 2020
  • Förslag till beslut gällande motion (MP) om att upprätta en kommunal koldioxidbudget
  • Yttrande avseende granskning av ledning och styrning GDPR, registerförteckning för kommunstyrelsen
  • Förslag till beslut gällande medborgarförslag om att nyttja återvinningen för att hämta och köpa material och inventarier från förskolan
  • Kommunstabens yttrande avseende kommunrevisionens rapport om granskning av internkontrollen

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Lenita Ericson (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-752 10 24