Framflyttat ärende på kommunstyrelsens arbetsutskott

Den 27 april träffas kommunstyrelsens arbetsutskott för att behandla totalt 7 ärenden. Ärendet som gäller ”Folkinitiativ för folkomröstning om Luleå skolstruktur” flyttas fram.

Luleå kommun arbetar just nu intensivt med att hantera den uppkomna situationen med coronaviruset. Detta får konsekvenser för stora delar av kommunens verksamheter, men påverkar även det politiska arbetet.

Det innebär bland annat att mötestiderna för politiska sammanträden tillfälligt kortas ned, enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Mötestiden för politiska sammanträden bör i nuläget inte överstiga två timmar.

Frågan som gäller en eventuell folkomröstning, som skulle gått upp till beredning i nästa veckas arbetsutskott, flyttas därför fram till kommunfullmäktige i juni. Anledningen är dels att ärendet behöver beredas ytterligare men bedömningen är också att mötestiden inte räcker till.

− Det här är en viktig och komplex fråga som vi behöver tid att diskutera och fatta beslut kring. Därför väljer vi att flytta fram ärendet för beslut i fullmäktige i juni, säger Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande.

Ärendet ”Folkinitiativ för folkomröstning om Luleå skolstruktur” kommer upp till politisk beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj för att därefter gå till beslut på kommunfullmäktige den 15 juni.

Kontaktperson: Lenita Ericson, kommunstyrelsens ordförande, 072-725 10 24