Östra Länken påbörjar ny etapp

Våren är här och det betyder att arbetet med VA projektet Östra Länken drar i gång med full styrka igen. I höstas påbörjades arbetet med schaktarbeten från Storheden i riktning in mot Notviken/Tuna. Bland annat stängdes gång- och cykelvägen längs stranden mot Lule älv och vi byggde ny GC-väg parallellt med Storhedsvägen.

Arbete påbörjas i bostadsnära område
Från och med april kommer arbetet med att anlägga nya vatten- och avloppsledningar att bli mer synligt för er som bor på Tuna/ Notviken.
Vi påbörjar nämligen jobbet i närområdet av Tunaskolan och arbetar oss fram längs gång- och cykelvägen ned mot vattnet och vidare mot Storheden.
Där ska vi så småningom möta upp de som arbetat med ledningsdragning från det hållet.
Ledningarna kopplas sedan ihop för att ingå i det nya Va-systemet som Östra Länken är.

Sänkt hastighet och skydd
För att minimera säkerhetsriskerna kring våra arbetsplatsområden sänks hastigheten på vägarna till 30 km/h, dessutom monteras skyddsstängsel där vi arbetar.
Vi vill att ni respekterar avstängningarna och att ni pratar med era barn om faran i att vistas där stora maskiner kör.
Vi kommer även att använda vägarna, markerade i blått på kartan, till transportvägar.

- Det kommer att förekomma tung trafik i området under tiden och de närboende ombedes att hålla extra koll vid passage förbi in/utfarterna till arbetsplatserna, detta även om våra maskinister alltid är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden, säger arbetsledare Fredrik Nilsson, NCC.

Bakgrund:
Etapp 4E blir den femte etappen i projekt Östra Länken. I etappen ingår att lägga ned vattenledningar mellan Notviksstan och Jernstan vid E4:an. Syftet är att binda ihop vattenverket i Gäddvik med vattentornet på Mjölkuddsberget och säkerställa dubblerad matning.

Läs mer om projektet på www.lulea.se/ostralankenlänk till annan webbplats

Kontakt:

Arbetsledare etapp 4E:
Fredrik Nilsson, NCC
072-213 47 27

fredrik.nilsson@ncc.se

Projektledare etapp 4E:
Malin Suneson. Luleå kommun
0920-45 52 09
malin.suneson@lulea.se

Projektchef Östra Länken:
Erik Sandström, NCC
070 510 60 91
erik.sandstrom@ncc.se

Platschef Östra Länken:
Axel Simu Müller, NCC
070 620 06 14
axel.simu@ncc.se