Ärenden till barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott den 11 september  

Den 11 september behandlar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sex ärenden. Bland annat effektiviseringar inom kulturskolan.

Effektivisering av Luleå kulturskola  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att rådande avsiktsförklaring för Kulturskolan upphör att gälla 1 januari 2020.  

– Luleå kulturskola har under många år inte varit föremål för ramminskningar. Inför de kommande effektiviseringar måste vi titta på alla våra verksamheter och därför föreslår vi denna åtgärd, säger Maarit Enbuske, skolchef.  

Den föreslagna effektiviseringen motsvarande en ramminskning på 20 procent (5 miljoner kronor) planeras genomföras under år 2020. Kulturskolan har i dagsläget en budget på cirka 25 miljoner kronor.  

Konkret innebär effektiviseringen att man minskar bemanningen med 10 tjänster och man tittar på lösningar så att uppsägningar undviks.  

– Vi tittar på hur vi ska minimera konsekvenser för personal och elever. Kulturskolans lärandeuppdrag kvarstår men omfattningen av olika insatser förändras. Kulturskolan kommer fortsatt vara avgiftsfri, säger Maarit Enbuske, skolchef. 

Den föreslagna effektiviseringen utgör del av barn- och utbildningsnämndens underlag inför beslut om strategisk plan- och budget 2020-2022.  

Kontaktperson:  
Maarit Enbuske, skolchef, 0920-45 31 21