Ärenden inför kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 9 september sammanlagt 12 ärenden, bland annat om sökta medel till sponsring av elitklubbarna i hockey och basket.

Elitsponsring

Tre ärenden om att fortsätta sponsra Luleås elitklubbar är uppe i arbetsutskottet för diskussion och beslut. Luleå Basket, BC Luleå och Luleå hockey (herr- och damlag) har ansökt om 300 000 kr vardera för åren 2019 - 2020. Sedan tidigare har Luleå kommun enligt sponsringsriktlinjerna avsatt sammanlagt 1,2 miljoner kronor till Luleås hockey och basketklubbar i utbyte mot exponeringsytor.

Medel till Sveriges kvalitetskommun

Ärendet om medel till Sveriges kvalitetskommun har kompletterats med en kostnadsberäkning sedan kommunstyrelsen återremitterade det. Kostnaderna för en kvalitetsmässa i Luleå uppskattas till 850 000 kronor. Nu är förslaget att kommunstyrelsen avsätter 300 000 kronor för att fullfölja nomineringen till Sveriges kvalitetskommun samt att 850 000 kronor anvisas i fall Luleå blir kvalitetskommun och i samband med detta arrangerar en lokal kvalitetskonferens i Luleå.

Luleå kommun nominerades till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2019. Det är Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Kvalitetsmässa, SACO och Vision som delar ut utmärkelsen till den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Markanvisning förlängs

Kommunstyrelsen föreslås godkänna att överlåtelsen av en fastighet på Porsön till Lulebo förnyas. Markanvisningen förlängs med villkoret att byggnationen ska vara påbörjat senast om ett år. Lulebo har begärt att förlänga markanvisningen eftersom investeringsstödet söktes för nybyggnation av hyreslägenheter på fastigheten som tidigare varit bebyggd med en förskola. Investeringsstödet är nu beviljat.

Se föredragningslista

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24