Närproducerad mat, nya studentbostäder, utökad busstrafik

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde den idag sammanlagt sju ärenden, bland annat en ändrad detaljplan för nya studentbostäder och kommunens livsmedelsupphandling.

Svensk och närproducerad mat i kommunen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att anta Svensk Cater, Menigo Foodservice och Wikströms potatis i Sunderbyn som leverantörer för livsmedel de kommande två åren, med möjlighet till förlängning. Kraven i upphandlingen var bland annat att leverantören ska arbeta med att minska matsvinnet och utsläpp från transporter. En stor av livsmedlen är svenska och närproducerade.

– Vi är väldigt glada att vi kan servera mycket mera närproducerad mat som tidigare i våra skolor, förskolor och äldreboenden, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Avtalets omfattning är på 141 miljoner kronor under en fyraårsperiod, det tecknas efter att avtalsspärren på 20 dagar löpt ut. Under den tiden kan övriga anbudsgivare överklaga beslutet.

Sedan tidigare har kommunen upphandlat att mejeri- och charkprodukter samt fisk (regnbåge) kommer från lokala och regionala leverantörer. Lokala säsongsvaror samt viltkött kommer upphandlas under ett senare skede.

Nya studentbostäder

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ändra en detaljplan på Porsön för att kunna bygga nya studentbostäder. På Vänortsvägen planeras via en förtätning skapas cirka hundra studentbostäder. Detta kräver en mindre ändring av detaljplanen. Gällande detaljplan anger bostäder i fyra våningar med tillhörande servicebyggnader.

Detaljplanändringen ska ge de nödvändiga förutsättningarna för att möjliggöra två bostadshus med studentlägenheter. Ändringen i detaljplanen innebär att byggrätten inte behöver delas upp på flera byggnader.

Utökad trafik från Brändön – på försök

En tidig morgonbuss ska trafikera Brändön under ett år för att testa behovet för utökad trafik. Det ska kommunstyrelsen besluta om. Anledningen är ett e-förslag som har lämnats in som föreslår att LLT tar över busstrafiken mellan Luleå och Brändön för att säkerställa tätare bussturer.

Kommunen avstyrker att LLT tar över linjen från Länstrafiken men se gärna att fler åka miljövänligt med buss och föreslås därför att tillskjuta 150 000 kronor under perioden september 2019 till juni 2020 för att låta Länstrafiken köra en tidig morgonbuss från Brändön till Luleå. Under hösten 2020 utvärderas trafiken för beslut om fortsättningen.

Kontaktpersoner:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24