Pressmeddelande: Luleå kommun gör utredning i äldreomsorgen

Luleå kommun har på tisdag morgon tagit del av ett facebook inlägg som handlar om upplevda brister inom Luleå kommuns äldreomsorg. Efter att ha granskat inlägget har socialförvaltningen beslutat om åtgärder.

En händelseanalys genomfördes direkt och en dialog har skett med den enskilde och anhöriga. Utifrån en sammantagen bedömning har vi nu startat en fördjupad utredning och kommer att anmäla detta till IVO (inspektionen för vård och omsorg).

– Det viktigaste vi gör i dagsläget är att säkerställa vården och omsorgen. Detta sker i dialog med den enskilda och anhöriga, säger Lena Kruse, Verksamhetschef socialförvaltningen.

– Den enskildes delaktighet är mycket viktig och det är mycket olyckligt att vi inte klarat att trygga anhöriga och den enskilde.

Frågor om hur Luleå kommun arbetar för att säkerställa en god äldreomsorg besvaras av Lena Kruse, Verksamhetschef socialförvaltningen, telefon 0920-45 58 87