Hedersomnämnande för arbetet med Hållbart resande

Under onsdagen den 3 juli fick Luleå kommun ta emot ett hedersomnämnande under en ceremoni i Almedalen för sitt arbete med aktiva skoltransporter och för arbetet med spelet reseutmaningen.

För att öka fokus på hållbara transporter gör Trivector sedan 2014 en årlig kommunrankning, SHIFT. Syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt att sprida kunskap och idéer.
– Det här är ett fantastiskt fint kvitto på att vi arbetar i rätt riktning i vårt arbete med hållbart resande, säger Mikael Lekfalk, kommundirektör Luleå kommun, som tog emot priset för Luleå kommuns räkning.

Trivectors kommunrankning SHIFT omfattar de 40 största kommunerna i Sverige och mäter hur bra kommunerna är på hållbara transporter, dvs gång, cykel och kollektivtrafik. Luleå får bonus bland annat för sitt arbete med vintercykling för skolelever och för ”Resespelet” som uppmuntrar kommunens anställda att resa mer hållbart.

Motiveringen lyder: Hedersomnämnandet för nyskapande kommun i SHIFT 2019 får Luleå kommun för innovativa insatser med aktiva skoltransporter och vintercykling samt för inspirerande resespel som främjar hållbart resande bland kommunens anställda.

Aktiva skoltransporter – vintercykling till och från skolan

Luleå kommun driver tillsammans med Luleå Tekniska Universitet projektet aktiva skoltransporter. Projektets syfte är att få fler barn att cykla eller gå till och från skolan.

Resespelet

En viktig del av arbetet med hållbart reande är att vi själva lever som vi lär. Under 2018 genomfördes en reseutmaning inom en förvaltning på Luleå kommun med syfte att få fler att resa hållbart, öka sammanhållningen och satsa på friskvård. Resespelet bygger på ”fyra i rad” med en spelplan som har 400 rutor med olika uppgifter som ”har cyklat till jobbet”, ”åkt buss till ett möte” eller ”gått på lunchpromenad med en kollega”. Arbete pågår nu för att utveckla en digital version, så att fler målgrupper som familjer, vänner, grannar kan spela.

#viresergrönt

Som en direkt följd av framgångarna med resespelet lanserades i våras ”#viresergrönt” som riktar sig till arbetsplatser. Luleå kommun vill att Luleås arbetsplatser uppmuntrar sina medarbetare att resa mer hållbart, både till och från jobbet men också på sin fritid. För ju fler som går, cyklar eller reser kollektivt desto mindre klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och mer utrymme för gröna ytor får vi i vår stad.

Kontakt:

Helena Lindvall, projektledare Hållbart resande Luleå kommun

0920 - 453816, 072 - 450 27 35