Pressmeddelande: Investeringsplan för kultur-och fritid och nya stipendier klubbade

Beslut om investeringsplanen för kultur och fritid, fyra nya stipendier och bidrag till Folkets bio. Det är tre av ärendena som avhandlades på kultur-och fritidsnämndens sista möte innan sommaren.

Kultur-och fritidsnämndens ram för investeringar sätts till 10,3 miljoner kronor årligen de kommande tre åren, en sänkning med 10 miljoner för 2020, 9,8 miljoner för 2021 och 3,5 miljoner för 2022.

I budgeten för dessa tre år ryms köp av en ny allmän bokbuss som ersättning för den 12 år gamla som i dag rullar runt hela kommunen. Även nya bryggor i skärgården finns med.

Pengar till omklädningsrum i Råneå

Med den sänkta investeringsramen kommer även en del investeringar att falla utanför planperioden. I förslaget från kultur-och fritidsförvaltningen fanns ett nytt omklädningsrum på Örnäsets IP med i investeringsplanen. Här blev dock beslutet i nämnden ett annat då socialdemokraterna kom med ett ändringsförslag och efter votering fick igenom ett nytt omklädningsrum på Råneå IP istället för Örnäsets IP. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet reserverade sig mot ändringsförslaget.

– Vi gav även uppdrag till förvaltningen att vidarebereda en rullskidbana på Ormberget och omklädningsrummet på Örnäsets IP inför nästa investeringsplan, säger Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Moderaterna yrkade på en minskning av medlen för konstinköp för de två närmsta åren till förmån för investeringar i skärgårdsstugor. Yrkandet avslogs med reservation från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sjukvårdspartiet.

Nya stipendium till kultur-och fritidslivet

Nämnden klubbade också riktlinjer och kriterier för fyra nya stipendier som ska delas ut till de som gjort betydande insatser inom idrott, fritid och kultur i Luleå. Stipendierna, två för kulturområdet och två för fritidsområdet, är på 15 000 kronor var och ansökningen öppnar i augusti. I september kommer kultur-och fritidsnämnden besluta vilka som blir de första stipendiaterna.

Ebeneser och Folkets bio

Nämnden beslutade vidare att anslå 225 000 kronor till kulturföreningen Ebeneser för deras verksamhet andra halvåret 2019, under förutsättning att samverkansavtalet mellan föreningen och kommunen undertecknas.

Även projektbidraget till Folkets bio klubbades. Föreningen får 300 000 kronor för att de ska kunna överta biografen Royal från SF Bio som sagt upp hyreskontraktet för lokalen.

Kontakt:
Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-503 33 05.
Jan Peter Kostet (S), vice ordförande kultur-och fritidsnämnden, 070-586 93 73.
Viktor Hedqvist (M), andre vice ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-250 62 55.