Luleå kommun i Almedalen

För sjätte året i rad deltar Luleå kommun i Almedalsveckan i Visby som arrangeras 30 juni – 7 juli. Programmet är fullspäckat med ett fyrtiotal olika aktiviteter som alla syftar till att kunna påverka i viktiga frågor och få fler att upptäcka de möjligheter som Luleå erbjuder.

Kommunen arrangerar eller är medarrangör till åtta evenemang med fokus på hållbar utveckling, infrastrukturinvesteringar och handel. Några exempel på seminarier är Grönt flyg från norr, Omställningen till ett hållbart transportsystem och Därför har norra Sverige Europas bästa livsvillkor. Luleå kommuns budget för Almedalen 2019 uppgår till cirka 450 000 kronor.

– Luleåregionen är ett nav för det globala omställningsarbetet och vi har lång erfarenhet av bland annat testbädd. Under Almedalen berättar vi om några av de spjutspetsprojekt som kommer att vara avgörande internationellt, till exempel flygets omställning, produktion av biojet och framtidens mobilitet, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

– I Almedalen har vi möjlighet att under några dagar lyfta frågor som är viktiga både för kommunen och regionen och träffa nyckelpersoner inom forskning, politik och näringsliv. Vi kommer bland annat att träffa företrädare för Trafikverket och Sjöfartsverket gällande samsyn kring infrastrukturinvesteringar i Norrbotten och i Luleå, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.

Utöver egna arrangemang kommer representanter från Luleå kommun att delta i panelsamtal och seminarier samt möta nyckelpersoner och företrädare inom politik, forskning och näringsliv.

Se hela programmet

Påverkan ger resultat

Luleå kommuns arbete i Almedalen har tillsammans med andra möten och kontakter genererat goda resultat för kommunen och regionen. Kommunens påverkansarbete har bland annat lett till att:

  • Polarforskningssekretariatet har flyttas till Luleå.
  • Norrbotniabanan sätts igång.
  • Förstärkning av Stambanan och Malmbanan.
  • Lägre energiskatt för vissa datorhallar.
  • Muddring av farleden och utbyggnad av Luleå hamn – Malmporten.
  • Arbetet med att planera för en storskalig produktion av bioflygbränsle har påbörjats tillsammans med flera aktörer i Luleå och Piteå.
  • Fördjupat samarbete med Scania samt Oskarshamns kommun och Södertälje kommun.
  • Konferensen Forum jämställdhet arrangerades i Luleå 2018.

Deltagare från Luleå kommun och bolagen:
Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande
Anders Josefsson (M), kommunalråd
Mikael Lekfalk, kommundirektör
Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör
Emma Breheim, inköpschef
Emma Aludden, strategiskt stöd kommunledning, programansvarig Almedalen

Deltagare från kommunala bolag:
Roger Danell, vd Luleå kommunföretag AB
Li Skarin, Luleå näringsliv
Isak Utsi, Luleå näringsliv
Andreas Lundqvist, Luleå näringsliv

Kontaktpersoner:
Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförande, 070 - 497 36 62
Mikael Lekfalk, kommundirektör, 070-650 54 10
Emma Aludden, programansvarig, 072 - 517 85 89