KPMG riktar kritik mot socialnämnden

Socialnämndens styrning och uppföljning är inte tillräcklig enligt KPMG som granskat kommunens rutiner för placering i familje- och HVB-hem.

I sin kritik menar KPMG att det inte är säkerställt att placeringar av barn och ungdomar i familjehem hanteras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt.

– I vårt yttrande till KPMG har vi presenterat en rad åtgärder så att vården säkerställs för barn som är placerade i familjehem och HVB-hem, säger Lisbeth Wiklund, områdeschef på socialförvaltningen.

För att komma tillrätta med problemen har socialförvaltningen bland annat infört kvalitetsråd och upprättat en plan för egenkontroll samt att löpande i det dagliga arbetet kontrollera att lagar, rutiner och riktlinjer efterlevs. Från 2019 sker också avvikelserapportering på ett systematiskt sätt.

Kontakt: Lisbeth Wiklund, 070-311 83 64

Samtliga ärenden till socialnämndens arbetsutskott den 5 juni 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster