Ärenden till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott

På kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott 10 juni kommer bland annat investeringsplanen för 2020-2022 och projektstöd till Folkets bio att tas upp.

Investeringsplan 2020-2022

Tjänstepersonsförslaget innebär att förvaltningens investeringsram förhåller sig till kultur-och fritidsförvaltningens nya budgetram på 10,3 miljoner kronor per år mellan 2020 och 2022. Då denna nya ram innebär en sänkning av investeringsutrymmet jämfört med tidigare beslut tagna i kultur- respektive fritidsnämnden föreslås en del investeringar dras in.

Exempel på dessa är:

  • Medfinansiering till muddring av farleden mellan Småskär och Mjoön som bedöms för dyrt att genomföra under de tre aktuella åren.
  • Nytt omklädningsrum på Råneå IP, där förvaltningen bedömer att det redan finns alternativ till omklädningsrum vid utebadet och sporthallen.
  • Rullskidspår på Ormberget. Bedöms kosta 3 miljoner i anläggning plus 300 000 kronor i underhåll per år.

Exempel på investeringar som föreslås bli av är:

  • Byte av konstgräs som bör ske löpande då konstgräsplaner har en livslängd på cirka tio år.
  • Nytt omklädningsrum Örnäsets IP, där det i dagsläget inte finns andra omklädningsmöjligheter i närheten.
  • En ny allmän bokbuss då den nuvarande är 12 år gammal

Projektstöd till Folkets bio

Förvaltningen föreslår även att 300 000 kronor går till Folkets bio för att de ska kunna överta biografen Royal från SF Bio som sagt upp hyreskontraktet på biografen. Bland annat ska stödet gå till att köpa upp bioutrustningen som redan finns i lokalen

Kultur- och fritidsförvaltningens arbetsutskott träffas den 10 juni och nämnden träffas sedan den 24 juni.

Här kan du se hela ärendelistanlänk till annan webbplats

Kontakt: Anders Persson, chef kultur-och fritidsförvaltningen Luleå kommun, 070-671 78 73