Beslutet: Ja för extrapengar till Pride

I dag klubbade kultur-och fritidsnämnden ja till extrafinansiering av årets Pridefestival.

Luleå Pride får, i enlighet med arbetsutskottets förslag, 100 000 kronor i medfinansiering till artister på årets festival. Luleå kommun grundfinansierar idag RFSL med 700 000 kronor per år och den extra finansieringen på 100 000 kronor gäller för 2019. Från och med 2020 bedömer kommunen att grundfinansieringen ska täcka Pridefestivalen.

En majoritet av nämnden beslutade om ja till extrafinansieringen. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet reserverade sig mot beslutet.

Kontakt:
Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-503 33 05.
Viktor Hedqvist (M), andre vice ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-250 62 55.