Misstänkt förekomst av marijuana inom äldreomsorgen

Narkotikahundar som tillhör vaktbolaget Avarn har markerat för marijuana i lokaler tillhörande äldreomsorgen. Händelsen är polisanmäld.

– Vi har lämnat över ärendet till polisen och avvaktar vad de kommer fram till i sin utredning, säger Monica Forsberg, områdeschef.

Vaktbolaget Avarn har inget uppdrag att leta efter narkotika, men hundarna de använder är också tränade att markera för narkotika, vilket nu skett i korridorer och vissa personalutrymmen som tillhör socialförvaltningen.

Kontakt: Monica Forsberg 0920-45 61 14