Lösning på tvist mellan Kommunal och Räddningstjänsten

I mars 2017 begärde fackförbundet Kommunals lokalavdelning förhandling gällande sju medarbetare inom Räddningstjänsten i Luleå kommun.

Kommunal ansåg att medarbetarnas arbetstid beräknats på ett felaktigt sätt, att de inte fått tillräcklig ekonomisk ersättning under sin tjänstgöring samt att lokalt avtal saknats. Arbetsgivaren i sin tur menade att man följt den överenskommelse som funnits på arbetsplatsen under lång tid och att arbetstidsplaneringen skett till båda parters fördel. Den lokala förhandlingen avslutades i oenighet i augusti 2017.

Därefter har förhandlingen skett på central nivå mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Kommunal, där parterna slutligen nått en överenskommelse. Överenskommelsen daterad 4 april 2019 innebär att Räddningstjänsten i Luleå kommun betalar en ersättning till de berörda medarbetarna på totalt 500 000 kronor.

– Tvisten har medfört att vi sedan hösten 2017 blivit än mer noggranna att säkerställa att vi följer alla delar i gällande avtal och regler för att undvika liknande händelser i framtiden, säger räddningschef Patrik Bylin.

För mer information
Räddningschef Patrik Bylin, 070-529 39 86
HR-strateg Elin Selberg, 0920-45 37 96