Två vägar framåt för Ebeneser

Nu är Luleå kommun klar med sin utredning gällande vilken sidoverksamhet kulturföreningen Ebeneser kan bedriva samtidigt som de får ekonomiskt stöd från kommunen. Resultatet är två olika vägar framåt för kulturcentrum Ebeneser.

Kulturcentrum Ebeneser är kommunens verksamhet som drivs av kulturföreningen Ebeneser. Sedan föreningen sa upp samverkansavtalet 2018 har ett nytt, tillfälligt, avtal skrivits för första halvåret 2019. Under tiden har kommunen utrett om föreningens sidoverksamhet, som konferenser, är förenligt med kommunallagen.

– Eftersom vi går in med totalt 2,4 miljoner skattepengar årligen till verksamheten måste vi vara säkra på att vi gör rätt så kommunen inte stöttar en enskild näringsidkare och snedvrider konkurrensen, säger Anders Persson, chef kultur-och fritidsförvaltningen Luleå kommun.

Två alternativ

Nu har både kommunens jurister och inköpskontor tittat på vad kommunallagen säger om kommunalt stöd till näringsverksamheter. Kommunen har kommit fram till två tänkbara vägar framåt. Alternativen presenterades för föreningen och caféföretaget vid ett möte i går.

– Vill föreningen även i fortsättningen få verksamhetsbidrag och hyran betald av kommunen kan de enligt kommunallagen inte ha sidoverksamhet som konferenser, säger Anders Persson och fortsätter:

– Alternativet är att föreningen väljer bort alla bidrag från kommunen så får de sköta verksamheten som de vill. Då justeras även hyresavtalet så att vi inte står för de 1,4 miljoner lokalerna kostar per år.

Nytt kontrakt för caféet

Oavsett alternativen ovan så kommer kontraktet med företaget som driver caféverksamhet i Ebeneser att skrivas om. Istället för ett trepartsavtal där caféet i dagsläget betalar hyra till kulturföreningen ska istället caféet skriva ett hyreskontrakt direkt mot kommunen för köks-och cafédelen.

Kontakt: Anders Persson, chef kultur-och fritidsförvaltningen, 070-671 78 73