Oklart med bygglov för Bistro Bar Brygga i Luleå 

Företaget Oliba AB, som driver restaurangverksamheten Bistro Bar Brygga i Luleå – uppfyller inte kraven för ett förnyat tidsbegränsat bygglov för sin restaurangbåt i Norra hamn. Den bedömningen gör tjänstepersoner på avdelning miljö och bygg på Luleå kommun.
Om företaget väljer att gå vidare med ansökan kommer frågan att avgöras i miljö-och byggnadsnämnden.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) får ett tidsbegränsat bygglov ges för högst tio år. Tiden kan på sökandes begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga femton år.

Oliba AB, som har haft ett tidsbegränsat bygglov i femton år, har därmed uppnått den totala gränsen för tidsbegränsade bygglov. Dessutom uppvisar företaget brister vad gäller tillgänglighet, brandsäkerhet och säkerhet vid användning.

- Oliba AB har möjlighet att ansöka om ett permanent bygglov för sin verksamhet i Norra hamn. För att verksamheten ska kunna bedrivas måste företaget dock uppfylla de krav som ställs i PBL med tillhörande föreskrifter, säger Martin Pantzare, byggnadsinspektör på Luleå kommun.

Kontakt:

Martin Pantzare, byggnadsinspektör Luleå kommun, telefon 0920-45 30 00

Christer Andersson, sektionschef Bygglov, Luleå kommun, telefon 0920- 45 30 00