SM-vecka, motioner

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag sammanlagt elva ärenden, bland annat tre motioner.

Arbetsutskottet informerades om arbetet med SM-veckan 2020 där Luleå och Boden står som gemensamma värdar. SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. Sveriges Television (SVT) är sändande bolag.

SM-veckan kommer preliminärt att genomföras i slutet på mars och är ett stort åtagande för hela kommunen och bolagen.

Luleå och Boden kommun har gått i med 3,5 miljoner kronor vardera. Huvudsyftet med att arrangera SM-veckan är att kommunerna, genom samverkan, ska stärka Boden/Luleås gemensamma attraktionskraft.

Motioner föreslås avslås

Arbetsutskottet behandlade tre motioner som kommunfullmäktige, samtliga med förslag att avslå. En motion från Kristdemokraterna om att nyttja utomhusrinkar året runt ska avslås.

En annan motion från Kristdemokraterna om förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänsten föreslås avslås med hänvisning till att kommunen har en god personalkontinuitet gentemot brukare.

Att låta externa utförare bedriva äldreomsorgen i stadsdelen Kronandalen är en tredje motion från KD, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet om som föreslås avslås.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 36 62

Lenita Ericson (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072 725 10 24