Arkitekttävling avgjord – så blir den nya pumpstationen på Tuna Strand

Nu står det klart att det blev a och d arkitektkontor i Luleå som vann arkitekttävlingen för den nya pumpstationen P14 på Tunastranden. - Det har varit juryns sanna nöje att bedöma de fem inkomna förslagen. De håller en generellt hög kvalitet och vittnar om den idérikedom och arkitektoniska kompetens som finns här i Luleå, säger Petra Viklund VA-chef på Luleå kommun.

Totalt var det fem arkitektkontor som lämnade in bidrag till tävlingen. Juryn bestående av representanter från Luleå kommun, NCC, Länsstyrelsen, Norrbottens Museum och elever från Tunaskolans årskurs nio var enhällig i sin bedömning. LJUSGLIMT, som presenteras av a och d arkitektkontor vann juryns gillande och ansågs särskilja sig genom sin utomordentliga anpassning till sin miljö.

–Luleå är en stad med mycket natur och friluftslivsmöjligheter. Tanken med utformningen av P14 är att skapa en trygg och livlig mötesplats för alla åldrar, som kan bidra till ett aktivt liv där naturen är en viktig del av vardagen, säger Raymond Gerritsen och Maria Wikström, två av arkitekterna på a och d arkitektkontor som tillsammans arbetat fram vinnande förslag.

Bakgrund

Det är NCC i samverkan med Luleå Kommun som bjudit in till arkitekttävlingen för utformning av den nya pumpstationen nedanför Tuna. Bakgrunden är att det i samband med färdigställandet av ett nytt huvudstråk för vatten och avlopp, den så kallade Östra länken, kommer nya pumpstationer att behöva uppföras i Luleå. En av dessa pumpstationer, P14, ska anläggas i Östra länken, etapp 4E, intill den befintliga pumpstationen vid Tunastranden.

Kontakt:

Jury: Petra Viklund, Avdelningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen, Vatten och avlopp 0920 45 37 51

Jury: Erik Sandström, Projektchef NCC 070 510 60 91

Malin Suneson, projektledare Östa Länken etapp 4E 0920-45 52 09

Arkitekt: Raymond Gerritsen, a och d arkitektkontor 070 - 321 85 04

Arkitekt: Maria Wikström, a och d arkitektkontor 070 - 669 29 85

 

Mer information om pumpstation P14 och arkitekttävlingen:

Östra Länken etapp 4Elänk till annan webbplats