Fritidsgårdarna ses över – hur vill Luleåborna ha det i framtiden?

Just nu pågår en översyn av Luleås fritidsgårdar, som finns till för unga mellan 13-16 år. Nu vill kommunen få in tankar från unga och vårdnadshavare på hur fritidsgårdsverksamheten ska se ut i framtiden.

Många fritidsgårdar med mindre öppettider, personal och pengar eller färre fritidsgårdar med mer öppettider, personal och pengar? Det är en av frågorna i översynen av fritidsgårdarna som pågår.

– Luleåbornas åsikter om vad och hur vi ska prioritera vad gäller fritidsgårdarna ska så klart finnas med i det underlag vi går upp med till politiken, säger Åsa Lundmark, chef Ung i Luleå

För att få veta vad de unga själva och deras föräldrar och vårdnadshavare tycker går kommunen i dag ut med en webbenkät. Svaren som kommer in ska sedan läggas in i underlaget som ska gå upp till politikerna under 2019.

– Jag hoppas många vill hjälpa oss skapa bra verksamhet för Luleås unga och tar chansen att påverka!, säger Åsa Lundmark.

Här kan ni se enkätenlänk till annan webbplats

Kontakt: Åsa Lundmark, chef Ung i Luleå, 0920-45 56 06