Pressträff - Presentation projekt Östra Länken och Risslan

Pressträff tisdag 2 april kl. 10.00
Spantgatan 10 – (f.d. Reklamtrion - Notviksstan)
Presentation projekt Östra Länken och Risslan

Avstängda vägar – Bilköer - Flyttade busshållplatser
Vad händer?

Våren är snart här och tjälen på väg att gå ur backen.
Det innebär förutom värme och grönska även att byggprojekten i Luleå drar igång på fullt allvar. Två av de största projekten, Risslan och Östra Länken, som redan nu märks av i trafikmiljön längs Haparandavägen och Bodenvägen kommer inom kort ge upphov till mer omfattande trafikstörningar då Haparandavägen delvis stängs av för trafik under flera månader. Och då blir i stort sett alla trafikanter blir berörda.

Så vad ska hända? Frågorna är många;


När stängs vägen? Var kommer det att vara avstängt?
Hur ska bussarna ta sig fram? Vart ska jag gå?
Hur ska bilarna köra? Kan jag cykla förbi arbetsområdena?
Hur länge ska dessa arbeten pågå?

Svaren till alla dessa frågor presenterar vi på vår Pressträff tisdag 2 april kl. 10.00

Vi har samlat alla inblandade parter på samma ställe för att ni ska få hela bilden av vad som är på gång. Enkel och smidigt kan du träffa de du behöver prata med.
Projektledarna, trafikingenjörer som kan frågor om gång- och cykelvägar, bussbolagens representanter, kommunens VA-chef med flera.

Ps; Vid pressträffen servar vi er även med kartor, visionsbilder och flygvyer över arbetsplatserna.

Varmt välkommen!

Frågor besvaras av:

Eva Sundgren Kommunikatör Stadsbyggnadsförvaltningen
070 338 96 95 eva.sundgren@lulea.se