Två barn har under eftermiddagen försvunnit från Spira förskola. De är nu återfunna.

Idag vid 15-tiden har två barn försvunnit från Spira förskola, De är nu återfunna. Händelsen inträffade i samband med utevistelse. Enligt uppgift har barnen tagit sig över staketet via en snöhög mot Tallkronanskolan.

Personalen agerade omgående enligt uppsatta rutiner. Personalen började söka efter barnen och vårdnadshavare blev kontaktade. När barnen inte kunde finnas kontaktades polisen. Efter polisen sökt igenom området hittades barnen hos en kompis som bor i området.

–Som jag ser det nu har våra interna rutiner fungerat och personalen har agerat helt rätt. I det här fallet förefaller orsaken vara snö som nått stakethöjd och på det sättet har barnen kunnat kliva över och hamna på fel sida, säger Britt-Louise Eklund, förskolechef på Spira förskola.

Förskolan kommer att göra en tillbudsanmälan och se över sina rutiner så att detta inte ska inträffa igen.

–Det är alltid allvarligt när barn försvinner från förskolan. Förskolan har följt rutinerna och vi gläds åt att barnen nu är återfunna och välbehållna. Vi kommer att analysera händelsen och se om någon förebyggande åtgärd hade kunnat förhindra det som inträffat, säger Annica Backman, verksamhetschef förskolan.

Kontakt
Britt-Louise Eklund, förskolechef Spira förskola, 070- 5851170