Fler omfattas av kommunalt bostadstillägg

Socialförvaltningen föreslår förändringar i riktlinjerna för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF). Förslaget innebär sammanfattningsvis att de flesta får oförändrad subvention förutom de som inte har rätt till bostadstillägg på grund av hög inkomst eller förmögenhet.

I fortsättningen föreslås att gruppboende, stödboende och serviceboenden ska ingå i KBF. Socialförvaltningens förslag som kommer upp för beslut i socialnämnden 18 april, innebär att fler personer omfattas av bidraget och att det kommunala bostadstillägget ersätter maxhyra för gruppboende.

– För de allra flesta blir det ingen skillnad i kostnad, det försäkringskassan eller pensionsmyndigheten inte täcker kompletteras av det kommunala bidraget, för de som däremot har en inkomst som gör att de inte har rätt till bostadstillägg, eller har en förmögenhet, innebär det en ökad kostnad motsvarande den nya hyran, säger Ida Johansson.

Idag har 39 personer i gruppbostad en maxhyra på 5 000 kr per månad som i förslaget ersätts med verklig hyra och möjligheten att söka bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg från försäkringskassan eller pensionsmyndigheten samt det nya kommunala bidraget KBF.

I ordinärt boende har idag 24 personer KBF som i förslaget ska inkomstprövas och bli ett komplement till övriga bidrag från försäkringskassan och pensionsmyndigheten.

Förslaget beräknas minska Luleå kommuns kostnader med 1 miljon kronor per år som istället täcks av statliga ersättningar.

Ärenden till socialnämndens arbetsutskottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ida Johansson, avdelningschef ekonomi och infrastruktur, 0920-45 43 75