Strategi för bättre evenemang till Luleåborna

Med målet att Luleå ska bli ännu på att fånga upp idébärare, locka till sig flera stora evenemang och göra det enklare för arrangörer är nu kommunens evenemangsstrategi på gång.

Genom fokusgrupper och dialogmöten med kommunens förvaltningar, de kommunägda bolagen, externa aktörer och civilsamhället ska evenemangsstrategin tas fram.

– Vi vill att Luleå ska bli en ännu bättre evenemangsstad. Det ska bli lättare för både interna och externa aktörer att arrangera event. En tanke kan vara en evenemangslots som en kontakt in i kommunen, säger Marie Wallstén, avdelningschef Evenemang och konferens.

Samordna evenemang

– En tydlig strategi minskar risken för att evenemang krockar, ser till att vi har arrangemang under hela året och ger en bra översikt av de eventlokaler som finns, säger Ove Forsberg, avdelningschef Kulturarv, skärgård och turism.

Målet är att strategin ska vara klar i maj/juni. Upphandlad processledare är Anders Granberg, som tidigare varit VD för the Node Pole och etableringschef för Luleå Näringsliv AB.

Bakom honom står styrgruppen bestående av Marie Wallstén, avdelningschef Evenemang och konferens, Ove Forsberg, avdelningschef Kulturarv, skärgård och turism, Jenny Hellman, VD Visit Luleå och Linda Björk, affärsutvecklare Visit Luleå.

Kontakt:
Marie Wallstén, avdelningschef Evenemang och konferens, 0920-45 59 01
Ove Forsberg, avdelningschef Kulturarv, skärgård och turism, 0920-45 56 14