Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Många frågor om ventilationskontroller

Den senaste tiden har kommunens kundcenter fått många samtal från Luleåborna med frågor om vad som gäller för ventilationskontroller, rengöring av spisfläktar och imkanaler i privatbostäder. Kommunen ställer inga krav på att spisfläktar ska rengöras med ett visst intervall utan det är upp till fastighetsägaren att hålla dessa rena.

Tidigare hade kommunen det ansvaret och sotaren kom regelbundet för att rengöra imkanalen, det vill säga den ventilationskanal som går från köksspisens fläkt. Sedan 2004 är det inte längre ett lagkrav på att spisfläktar ska rengöras med jämna mellanrum. Det är numera fastighetsägaren som har ansvaret för att spisfläkten och dess imkanal underhålls och är ren.

– Rengöringen kan man som husägare göra själv eller beställa av en entreprenör. Det finns inget krav på hur ofta kanalen ska rengöras, utan det beror på hur snabbt det samlas smuts och fett. Det i sin tur beror delvis på hur ofta man rengör spisfläktens filter, så det är viktigt att hålla filtret rent, säger räddningschef Patrik Bylin.

Har fastigheten däremot en eldstad eller värmepanna som används ska sotning och brandskyddskontroll utföras enligt lag. Luleå kommun har numera avtal med Sotarn i Piteå för sotning och brandskyddskontroller.

Kontaktperson:
Patrik Bylin, räddningschef, 070-529 39 86