Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 14 mars 8 ärenden, däribland angöring av kryssningsfartyg i Södra hamn samt utökad projektbudget för byggande av Bergets förskola.

Angöring av kryssningsfartyg

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att arbetsutskottet godkänner igångsättningstillstånd för att förbättra förutsättningarna för angöring av kryssningsfartyg i Södra hamn. Även tillgänglighet och trygghet vid kajen behöver säkras. Arbetet ska vara klart under andra halvåret av 2019 och beräknas kosta
600 000 kr.

Bergets förskola

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta om utökad projektbudget på 8 miljoner kronor samt igångsättningstillstånd för byggande av Bergets förskola på Skurholmen. Projektet ska upphandlas första halvåret 2019 och vara färdigställt under andra halvåret 2020.

Tidigare planer på att renovera den befintliga förskolan visade sig bli dyrare än planerat, bland annat på grund av byggnadens dåliga skick och ökade krav. Efter utredning har förvaltningen bedömt att det är mer kostnadseffektivt att bygga en ny förskola istället.

Den tidigare beslutade budgeten som avsåg renovering var beräknad till 26 miljoner kronor. En nybyggnad bedöms till 34 miljoner kronor.

Se alla ärendenlänk till annan webbplats

Kontakt:
Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-229 85 99