Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Byggstart för Dalbo

Det blev Nåiden Bygg AB som vann upphandlingen för bygget av Luleås nya bostadsområde Dalbo. Bygget som är uppdelat i två etapper startar nu med den grundläggande infrastrukturen där det 38 hektar stora området ska ge plats för 120–130 bostäder. Redan under hösten 2018 påbörjades avverkningen av skog i området men den officiella byggstarten sker i samband med första spadtaget som tas 5 mars.

- Luleå växer och ytterligare bostadsområden behövs. Med sitt läge i anslutning till Sinksundet och Björsbyfjärden kan vi erbjuda ett stadsnära boende nära naturen som vi vet är efterfrågat, säger Anja Johansson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande. ­­

I projektet ingår förutom att bygga infrastruktur för bostäder även arbetet med att skapa nya trafiklösningar. Bensbyvägen får, för att underlätta trafikflödet vid korsningarna, tre cirkulationsplatser. Dessa anläggs i höjd med Björsbyvägen, Hällbacksvägen samt ytterligare en anslutning närmare Bensbyn.
Inom området anläggs även gång- och cykelvägar samt passager över Bensbyvägen i anslutning till cirkulationsplatserna. Dessutom planeras för en gång- och cykeltunnel för att säkerställa en smidig passage för gående och cyklister till bostadsområdet Hällbacken och dess förskola.

- Det känns bra att Nåiden Bygg AB i tuff konkurrens fått förtroendet att vara med och bygga Dalbo. Vi går in som Generalentreprenör och det innebär att vi är stolta över projektet och fortsätter vår expansion inom mark och anläggning. Detta är ett intressant och prioriterat projekt som tar till vara våra medarbetares kompetens, säger Johnny Sundberg, Arbetschef, Nåiden Bygg Ab

120 nya bostäder

Bostadsområdet Dalbo omfattar inledningsvis 80 småhustomter som kommer att erbjudas till den kommunala tomtkön. Villatomterna beräknas variera i storlek mellan 850 och 1 050 kvadratmeter och fördelningen av småhustomter planeras till hösten 2019/våren 2020. Framöver planeras det även för ett antal markanvisningar med områden tänkta att bebyggas med radhus och kedjehus, men det arbetet ligger inte i den satta tidplanen.

Ett av kvarteren på Dalbo är sparad för markanvisning till byggherrar där tanken är att bygga mindre flerbostadshus.

I etapp två planeras även för ett mindre verksamhetsområde lämpat för små företag.

Arbetet i området startade hösten 2018 och byggs i två etapper under 2018–2021.

Kontakt:

Anja Johansson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande,
anja.johansson@lulea.se 072 229 85 99

Jan Löfgren, Projektledare bygg, Luleå kommun
jan.lofgren@lulea.se 0920 45 33 14

Linn Adolfsson, Projektledare utredning, Luleå kommun
Linn Adolfsson 0920 45 46 19

Johnny Sundberg, Arbetschef, Nåiden Bygg Ab
johnny.sundberg@naidenbygg.se 070 363 87 75

Övrigt:

INBJUDAN: Första spadtag DALBO tisdag 5 mars kl.11.00-12.00 sker i separat mail.

Mer information om Luleås nya bostadsområde kan du får på vår webbplats: www.lulea.se/dalbolänk till annan webbplats