Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya stipendier på g och ja till förlustbidrag för Musikens Makt

Vid dagens kultur-och fritidsnämnd beslutades om att utreda nya kultur-och fritidsstipendier. Dessutom blev det ja till förslaget om förlustbidrag för Musikens Makt.

Nu när kultur-och fritidsnämnden med förvaltning är en är det läge att se över de stipendier nämnderna tidigare gett ut. På dagens nämndsmöte gavs kultur-och fritidsförvaltningen uppdraget att utreda hur nya kultur- och fritidsstipendium kan se ut.

- Tanken är att vi ska ha fyra stipendiater per år, två från kulturlivet och två från fritidslivet. I marsnämnden tar vi upp stadgarna och kan besluta om stipendierna, säger Emmeli Nybom, ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Kulturnämndens gamla stipendium med sista ansökan 1 mars ligger i träda tills de nya stipendierna är sökbara, något som mest troligt kommer ske till hösten.

Förlustbidrag klubbat
Under samma möte klubbades ett förlustbidrag till Musikens Makt. Tidigare har dåvarande kulturnämnd anslagit 1,15 miljoner kronor till sommarens festival, 400 000 mindre än föregående år. Orsaken till minskningen är att föreningen vill genomföra festivalen i början av augusti istället för skolstartshelgen. Då kommunen ändå vill se ett evenemang för unga helgen innan skolstart sätts en del av det förra bidraget av till det.

Nu har kultur-och fritidsnämnden beslutat att föreningen Musikens Makt ska ha möjlighet att få upp till 300 000 kronor om festivalen inte går runt.

Centerpartiet och moderaterna reserverade sig mot beslutet.

- En förlustgaranti kommer oftast att användas och incitamentet att hålla nere konstanterna minskar för föreningen och även intresset att söka annan finansiering. I effektiviseringstider måste man prioritera, säger Viktor Hedqvist, andre vice ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Kontakt:
Emmeli Nybom, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-503 33 05

Viktor Hedqvist, andre vice ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-250 62 55