Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Brist i vård och omsorg av äldre person

Socialförvaltningen har brustit i rutinerna när det gäller skötsel och kontroll av munhygien hos en äldre person.

– Det här får absolut inte hända och därför ser vi nu över rutinerna gällande skötsel och kontroll av munhygien, säger Anna Saxin, områdeschef.

Händelsen som uppmärksammades av en anhörig utreds nu av förvaltningen och en handlingsplan har tagits fram för att säkerställa att hygieninsatser blir utförda.

Presskontakt: Anna Saxin, områdeschef, 072-560 74 16