Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sekretessklassade handlingar gick till fel person

Socialförvaltningen har av misstag skickat delar av två barnavårdsutredningar till fel person. Samtliga inblandade personer är underrättade och händelsen utreds.

– Händelsen är mycket beklaglig och något som absolut inte får hända eftersom det handlar om känslig information, det vill säga handlingar som har sekretess, säger områdeschef Lisbeth Wiklund.

Socialförvaltningen utreder nu hur händelsen kunnat inträffa och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att det sker igen. 

De två personer vars handlingar skickats fel har underrättats om det inträffade.

Presskontakt: Lisbeth Wiklund 070-311 83 64