Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Föreslår ja till förlustbidrag för Musikens Makt

I dag träffades kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott och ett ärende som behandlades var en ansökan om förlustbidrag för Musikens Makt. AUs förslag till beslut blev att festivalen kan få upp till 300 000 kronor om den inte går runt ekonomiskt.

I november 2018 anslog dåvarande kulturnämnden 1,15 miljoner till föreningen Musikens Makt, en sänkning av bidraget med 400 000 kronor jämfört med tidigare år. Orsaken till minskningen är att föreningen vill genomföra festivalen i början av augusti, istället för skolstartshelgen som tidigare varit det aktuella datumet.

Nu söker Musikens Makt ett förlustbidrag på max 300 000 kronor, om festivalen går dåligt.

I dag beslutade kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott att föreslå nämnden att godkänna förlustbidraget. Det slutgiltiga beslutet tas av kultur-och fritidsnämnden den 18 februari.

Kontakt:
Emmeli Nybom, ordförande kultur-och fritidsnämnden, 072-503 33 05