Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Du kan besöka Forum Jämställdhets öppna program

Nästa vecka genomförs Forum Jämställdhet i Luleå. Alla är välkomna att besöka det öppna programmet i Kulturens hus, med 34 programinslag om jämställdhet i Norrbotten.

Bland programpunkterna finns flera punkter om hur man styr mot jämställdhet i kommun, region och näringsliv.

Det finns också ett antal föredrag av män i Norrbotten som jobbar för jämställdhet och ifrågasätter könsroller.

Iskonstnären Lena Kriström kommer att arbeta fram verket Samspel ur ett isblock på Storgatan under konferensdagarna.

Läs hela programmet på forumjamstalldhet.se/oppnaprogrammetlänk till annan webbplats.

Forum Jämställdhet äger rum 30-31 januari på Kulturens hus.

Det öppna programmet arrangeras av Luleå kommun och Region Norrbotten.