Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny vd ska etablera Luleå Business

Roger Danell har idag utsetts till ny tillförordnad vd för det bolag som ska etablera Luleå Business AB. Styrelsens beslut gäller från och med 1 februari. Uppdraget sker parallellt med uppdraget som vd i Luleå kommunföretag AB som han redan har.

Luleå kommun ser över sin bolagsstruktur. Målbilden är att etablera ett nytt bolag – Luleå Business AB – som ett kommunalt bolag och att senast sista juni i år förvärva de delägda bolagen Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB från nuvarande ägare. Den operativa verksamheten kommer fortsatt att bedrivas inom ramen för respektive enhet till och med årsskiftet. 

I uppdraget ingår bland annat att hitta former för organisation och övertagande av befintlig personal, samt att tillsammans med näringslivet och universitetet samarbeta kring framtida samverkansformer.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av styrelseordförande Mikael Lekfalk, 070 – 650 54 10, eller vd Roger Danell, 072- 265 43 01.