Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gröna lån för hållbara investeringar

Luleå kommun har tecknat ett grönt lån på 200 miljoner kronor hos Nordiska investeringsbanken för projektet Östra länken. Gröna lån är knutna till projekt vars mål är att förbättra miljön.

Östra länken är ett av Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna där kommunen bygger ut vatten- och avloppssystemet och ersätter gamla avloppsledningar. Projektet gör det möjligt för Luleå att växa. Inom projektet gör kommunen även förbättringar i stadsmiljön kring Östra länken.

– Förutom att vi rustar vårt vatten- och avloppsystem för att kunna hantera en växande befolkning så anlägger vi även nya grönområden och förbättrar trafikmiljön runt Östra länken vilket höjer livskvaliteten för Luleåborna, säger Petra Viklund, VA-chef på Luleå kommun.

Luleå kommun har sedan tidigare ett grönt lån hos Kommuninvest på 200 miljoner kronor för utbyggnaden av Gäddviks vattenverk. Ett projekt som ökat säkerheten för kommunens vattenleveranser och uppgraderat dricksvattenkapaciteten så att den ska räcka till ytterligare 30 000 Luleåbor.

– Luleå kommun fortsätter sitt aktiva arbete för ett mer hållbart samhälle. Ett led i detta är att se över kommunens hantering av kapital. Sedan införandet av internbanken för snart ett år sedan har vi upphandlat gröna lån för 400 miljoner kronor. Även när det kommer till placerat kapital är målet att ta ett samhällsansvar samtidigt som vi inbringar en positiv avkastning till kommunens invånare, säger Jan Öström, ekonomichef Luleå kommun.

Nordiska investeringsbanken NIB:
NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av åtta medlemsländer; Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten.

Kontakt:
Jan Öström, ekonomichef Luleå kommun, 070 – 329 37 92