Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bred satsning mot våld i nära relation

Socialförvaltningen satsar under 2019 ytterligare resurser på att förbättra stöd till personer som utsatts för våld i nära relation samt också för att erbjuda behandling till våldsutövare. – Socialnämnden har beslutat om 1 miljon kronor till Fredamottagningen och Alternativ till våld samt 1,6 miljoner till de ideella föreningarna Kvinnojouren Iris och Tjejjouren i Luleå, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande.

Samarbetet med kvinno- och tjejjouren pågår hela tiden på olika sätt. Närmast i tiden planerar Fredamottagningen inför internationella kvinnodagen den 8 mars.
Ett arbete har också startat gällande modellen Huskurage för att motverka våld i hemmet.

– Vi har inlett samarbeten med kommunens bostadsförmedling, Bostad Luleå, och Lulebo. Under våren kommer vi att föra dialog med fler bostadsbolag, säger Carin Johansson, områdeschef Centrum mot våld.

Under 2019 fortsätter även extrasatsningen, tillsammans med polismyndigheten, med att motverka prostitution och människohandel genom att arbeta uppsökande och erbjuda stödinsatser. Särskilt fokus kommer att riktas på minderåriga barn som befinner sig i, eller i riskzon för prostitution.

– När det gäller arbetet med våld i nära relationer så strävar vi hela tiden efter att utveckla verksamheten och därför bedriver vi ett ständigt pågående förbättringsarbete, säger Carin.

Presskontakt:
Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande, 070-236 50 76
Carin Johansson, områdeschef Centrum mot våld, 072-234 86 59