Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun polisanmäler film

Luleå kommun har gjort en polisanmälan om hot mot förtroendevalda i kommunen. Bakgrunden till anmälan är en film som publicerats i en Facebook-grupp som kan uppfattas ha ett hotfullt budskap.

Rikard Aspholm, säkerhetschef på Luleå kommun, gjorde polisanmälan och samverkar med polisen i ärendet.

– Det är en markering från vår sida. Hot mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin och helt oacceptabelt. Kommunen har ett ansvar för att förtroendevalda ska vara trygga när de utför sina uppdrag. Vi kommer att ha fortsatt samverkan med polismyndigheten i ärendet, säger Rikard Aspholm.

Politikernas trygghetsundersökning 2017 av Brottsförebyggande rådet visar att 25 procent av förtroendevalda utsattes för trakasserier, hot och våld under år 2016. Nästan 2 000 förtroendevalda utsattes år 2016 för hot eller trakasserier vid 17 300 tillfällen. Drygt 300 förtroendevalda utsattes samma år för våld, skadegörelse och stöld vid 3 600 tillfällen.

Rapporten Politikernas trygghetsundersökning 2017 i sin helhet.

Kontaktperson:

Rikard Aspholm, säkerhetschef Luleå kommun, 070-528 37 30