Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ärenden till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 18 januari

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 18 januari fem ärenden. Bland annat följande:

Avgift för ansökningar om fristående förskolor och vissa fristående fritidshem

I juni 2018 fattade riksdagen beslut om skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar att bedriva fristående verksamhet. Lagen träder i kraft 1 januari 2019. Det innebär att Luleå kommun ska bedöma fler omständigheter i sin godkännandeprövning och i tillsyn av fristående verksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en avgift ska tas ut för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. Om nämnden antar förslaget tas det slutgiltiga beslutet i kommunfullmäktige under våren.

Avgifter som föreslås:

25 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och vissa fritidshem.
15 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
15 000 kr för ansökan om ägarbyte.

Se hela föredragningslistanlänk till annan webbplats

Kontaktperson
Maarit Enbuske, skolchef, 0920-45 31 21