Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ja till breakdance-SM och beslut om Luleå danresidens 2019

Under kulturnämndens sista möte avhandlades flera större ärenden. Bland annat sa man ja till Exiled dance crews ansökan om bidrag för att anordna breakdance-SM.

Exiled dance crew fick ja på sin ansökan om 90 000 kronor för att arrangera breakdance-SM i oktober nästa år. Föreningen tänker sig ett tredagarsevent som första dagen lyfter fram Norrbottens urbana kultur med workshops och föreställningar samt koreografitävlingen Skapa dans. Dag två och tre ska själva SM-tävlingarna hållas.

Exiled har även sökt pengar från kommunstyrelsen för tävlingen, men den ansökan är inte behandlad ännu.

Dansresidenset 2019
Mer dans blev det när nämnden beslutade att Luleå dansresidens ska gå till föreningen Dansinitiativet, som med det får 300 000 kronor för att utlysa och tillsätta minst en produktion under 2019.

- Residenset skapar möjligheter för danskonstens utveckling och ger medborgarna en möjlighet att ta del av danskonst i utveckling, säger Omar Jakobsson, ordförande kulturnämnden.

Sista mötet
I övrigt klubbades kommunens Kulturplan för 2019-2020, en grund för den framtida kulturpolitiken. Planen ska remissbehandlas och revideras av den nya kultur-och fritidsnämnden under 2019.

Även minskade öppettider på biblioteket i Råneå klubbades. Under nästa år ska möjligheten till ”meröppet” bibliotek utredas för Råneås del, något som skulle öka tillgängligheten.

I januari tar den nya kultur-och fritidsnämnden över arbetet med kulturfrågorna, så veckans möte var det sista för kulturnämnden.

- Jag önskar den nya nämnden all lycka i sitt arbete, avslutar Omar Jakobsson.

Kontakt:
Omar Jakobsson, ordförande kulturnämnden, 070-329 35 92