Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hög planberedskap för bostäder i Luleå

Luleå kommun har hög planberedskap för bostäder och står sig väl när det gäller hur lång tid det tar att planlägga. Det visar Sveriges kommuner och landstings Öppna jämförelser för detaljplaneområdet där Luleå ingår i kommungruppen större städer.

Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet innehåller nyckeltal om kommunernas planberedskap och efterfrågan på bostadsbyggande under perioden 2016-2017. Den visar också nyckeltal för tiden det tar att planlägga och hur många planer som överklagas.

Goda resultat för Luleå

Den sammanlagda planberedskapen för bostäder är hög i Luleå. Tittar man bland större kommuner ligger Luleå på en andra plats när det gäller hur många bostäder per tusen invånare som kan byggas i kommunen med stöd av alla gällande detaljplaner. Luleå ligger även på en andra plats på listan över kommuner som planlagt för flest bostäder per tusen invånare under perioden 2016-2017.

– Det känns jätteroligt att vi ligger så bra till i granskningen. Det här visar att vi har en stabil detaljplaneprocess och att allt det arbete vi har lagt ner ger resultat, säger AnneLie Granljung, planchef, och fortsätter:

– Hög planberedskap skapar goda förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Med många färdiga byggrätter bidrar kommunen till en effektivare samhällsbyggnadsprocess vilket är mycket viktigt för att möta den stora efterfrågan på bostäder.

Korta handläggningstider

Luleå ligger också i topp i kategorin större städer när det gäller handläggningstiden för detaljplaner. Mediantiden från planuppdrag till antagande är 13 månader i Luleå och tiden från samrådsstart till antagande fem månader.

Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet

Granskningen genomförs för andra gången och syftet är att redovisa fakta inom några viktiga områden i kommunernas detaljplaneverksamhet. Det är uppgifter som kan vara till nytta för jämförelser mellan kommunerna och för en faktabaserad debatt avseende bostadsbyggande och planering.

Se hela granskningen på skl:s webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

AnneLie Granljung, planchef Luleå kommun, 0920- 45 35 46