Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Breakdance-SM och kulturplan på sista mötet för kulturnämnden

På torsdag sammanträder kulturnämnden och på dagordningen står bland annat bidrag till Breakdance-SM i Luleå, Kulturplan 2019-2020 och ändrade öppettider på Råneå bibliotek.

I januari tar den nya kultur-och fritidsnämnden över arbetet med kulturfrågorna, så veckans möte är det sista för kulturnämnden.

- Med detta möte avslutar nu kulturnämnden såväl verksamhetsåret som sitt sista år som egen nämnd. I framtiden behandlas kulturfrågorna av den nya kultur- och fritidsnämnden. Mina förhoppningar att detta samarbete kommer att bli fruktbart för Luleås kulturliv, säger Omar Jakobsson, ordförande kulturnämnden.

SM till Luleå
På agendan står åter dans i fokus genom Exiled Dance Crew, som ansökt om 90 000 kronor för att anordna SM i breakdance i Luleå Energi Arena den 3-5 oktober nästa år. Tävlingen har funnits sedan 1995 och den nordligaste tävlingsstaden har hittills varit Stockholm.

Kulturplan upp för beslut
Ett annat ärende är Luleås kulturplan för 2019-2020. I den redovisar kulturnämnden sin politik och inriktning för de närmaste åren. Planen är ett viktigt verktyg för att utveckla kulturen långsiktigt.

Kulturplanen utgör grunden för den framtida kulturpolitiken och ska remissbehandlas och revideras av den nya kultur-och fritidsnämnden under 2019.

Ändrade öppetider på bibblo
Nämnden kommer även ta ställning till ett förslag om att ändra öppettiderna på Råneå bibliotek. Orsaken är att Medborgarkontoret dragit ner på sina öppettider i den gemensamma reception de delar med biblioteket. Förslaget från kulturförvaltningen innebär att öppettiderna på biblioteket skulle minskas under 2019 medan man utreder möjligheten till ”meröppet” bibliotek i Råneå, något som skulle öka tillgängligheten.

Kulturnämnden sammanträder den 13 december klockan 13.15 i Kulturens hus, Olga Bardh.

Kontakt:
Omar Jakobsson, ordförande kulturnämnden, 070-329 35 92