Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avgifter, näringsliv, löneökningar

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag sammanlagt tio ärenden. Bland annat ställde sig utskottet bakom nya riktlinjer och avgifter inom socialförvaltningens verksamheter.

Avgifterna inom hemtjänst och särskilt boende samt inom den kommunala hälso- och sjukvården föreslås öka för att anpassas till nivån som liknande kommuner har. Riktlinjerna ska upp till kommunfullmäktige för beslut och ska träda i kraft 2019-01-01. Läs mer i tidigare pressmeddelande.länk till annan webbplats

Näringslivsanalys: bra tillväxt i Luleå

Näringslivet i kommunen utmärks genom en bra tillväxt jämfört med övriga Norrland, men mindre tillväxt jämfört med Sverige. Det framgår av en analys som konsultföretaget Bisnode presenterade på sammanträdet. Luleå kommun har en bra branschmix, störst jobbtillväxt inom bygg samt störst företagstillväxt inom företagstjänster. Under åren 2011–2016 ökade antalet anställda i arbetslivet med drygt 2 100 personer, jämfört med en befolkningsökning på 800 i arbetsför ålder 20–64 under samma period. Tillväxten mellan 2016 och 2017 var mindre jämfört med tidigare år.

– Luleå växer bra men ändå inte som vi borde göra om vi jämför oss med andra. Analysen visar ett tydligt tillväxthinder med brist på arbetskraft. Så det behöver vi ta till oss för fortsatt utveckling, förklarar kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Analysen av näringslivet har gjorts under flera år för att kunna ge bra underlag för beslut gällande näringsliv.

Kommunens löneöversyn 2018

Efter årets löneförhandlingar står det nu klart att löneökningar för lärarna uppgår till 24 miljoner kronor utöver budget. För detta föreslås kommunfullmäktige besluta att nämnder/förvaltningar får 24 miljoner kronor i kompensation i år. Kommande års budgetramar justeras med tilläggen. Barn- och utbildningsnämnden får närmare 23 miljoner kronor i kompensation, arbetsmarknadsförvaltningen en miljon kronor.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 497 3662