Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trygg och nära vård i hemmet med digital teknik

I Luleå kommuns hemsjukvård ska nya arbetssätt provas med stöd av digital teknik. Projektet, som finansieras av Vinnova, genomförs tillsammans med Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Centrumbildningen för Innovation och eHälsa EIC samt olika företag.

Allt fler äldre bor kvar längre i sina hem. Behovet av samordnad vård för mer komplicerade hälsotillstånd blir därför allt vanligare i hemmet.

– Att genomföra tester inom hälso- och sjukvård under verkliga förhållanden är svårt, eftersom patienten inte får utsättas för onödiga risker, därför behövs fler testmiljöer, säger Marja-Leena Komulainen, projektledare i Luleå kommun.

Projektet innehåller tre testmiljöer: utvalda patienters hem, Bergvikens trygghetsplatser och aktivitetslabbet på LTU. Viss ny teknik och arbetssätt måste testas i en mer tillrättalagd miljö innan det flyttas till hemmiljön.

I första hand ska projektet pågå från november 2018 till maj 2019, men ambitionen är att arbetet ska fortsätta i någon form även efter det. Brukarorganisationer och andra aktörer ska bjudas in för att delta i projektet.

Presskontakt:  Marja-Leena Komulainen, 070-389 00 29