Vägen mot en effektivare socialförvaltning 2019

Vägen mot en effektivare socialförvaltning 2019
Alla förvaltningar i Luleå kommun har fått uppdraget att se över sin verksamhet för 2019 för att bidra till kommunens mål att få en budget i balans.  – Inom socialförvaltningen ska vi se till att både gasa och bromsa vid rätt tillfälle så att vi styr rätt när det gäller att erbjuda välfärd med god kvalitet, säger Gabriella Sjöström, socialchef.

Socialförvaltningens verksamhet under 2019 har en budget på nära 1,7 miljarder som innehåller både effektiviseringar och satsningar.

Satsningarna omfattar bland annat IT-utveckling, bostäder för socialnämndens målgrupper, utvecklad hemtjänst och förstärkning av FREDA-mottagningen. Socialnämnden har också lyft målområden som upplevd kvalitet, hållbar kompetens och attraktiv arbetsgivare samt jämställdhetsintegrering som prioriterade.

Bland åtgärderna för effektivisering finns bland annat att bättre nyttja lokaler, att minska resande och att resa mer hållbart genom ökat samnyttjande av bilar, dessutom minskning av lednings- och stabsfunktioner.

– Satsningen på digitalisering är viktig för att möta utmaningarna med allt fler äldre och att samtidigt kunna behålla god kvalitet och kompetensförsörjning. Arbetet med jämställdhet är något som gynnar hela samhället och vi är särskilt glada att FREDA-mottagningen, som arbetar mot våld i nära relation, får en miljon kr extra till sin verksamhet för nästa år, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande.

Samtliga effektiviseringar och satsningar står i förslaget till socialnämndens verksamhetsplan för 2019.

Socialnämnden beslutar om förslaget den 14 december.

Presskontakt

Gabriella Sjöström, socialchef, 070-297 11 28
Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande, 070-236 50 76