Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fyrens övergångsplatser trappas ner successivt

Fyren har idag 18 platser för äldre personer som väntar på ett vård- och omsorgsboende. Under 2019 ska platserna stängas i takt med att alla äldre får plats på annat boende. – För att klara stängningen så stärker vi hemtjänsten med resurser från vård- och omsorg, säger Anna Fors, verksamhetschef.

I slutet av augusti 2017 tog socialnämnden ett beslut om att utveckla äldreomsorgen i enlighet med Äldreplanen. Genom att starta ett hemsjukvårdsteam, öppna trygghetsplatser och skapa en korttidsavdelning för demenssjuka utökades verktygslådan av insatser inom äldreomsorgen.

Det beslutades även att 18 platser på Fyren tillfälligt skulle användas för personer som väntar på boende till dess att Kronans vård- och omsorgsboende färdigställs 2020. Socialnämnden satsade tillfälliga medel under åren 2018 och 2019 för att kunna genomföra denna satsning.

– För att hålla tidsplanen och möta satsningen mot Kronans vård- och omsorgsboende behöver vi påbörja nedtrappningen av platser under nästa år, säger Anna Fors.

Mötesplatsen och övrig verksamhet på Fyren berörs inte av beslutet att stänga övergångsplatserna.

Presskontakt: Anna Fors 0920-456113