Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dansscen blir verklighet i Luleå

Ja till miljonsatsningen på ny dansscen och utvecklad dansverksamhet och ja till en tidigareläggning av Musikens Makt, med 1,15 miljoner i bidrag. Detta beslutade kulturnämnden under dagens möte.

Kulturnämnden klubbade alltså Dansinitiativets ansökan om medel för en ny dansscen för scenkonsten dans. Gruppen har hittat en lämplig centrumnära lokal som med en del investeringar kan bli en dansscen samt repetitions-och workshoplokal för scenkonsten dans.

- Vi har väntat så på den här dagen och det är många som jobbat för att komma hit, konstaterar Dansinitiativets Per Sundberg efter beslutet.

Lokalen ska även vara möjlig att nyttjas av andra danskonstnärer och dansverksamheter för både produktioner och föreställningar.

Dansinitiativet får nu en engångssumma på 2,2 miljoner för projektering och investering i lokalen samt 2,125 miljoner i årligt projektbidrag under tre år.

- Vi har länge haft en stor efterfrågan att ha en scen för dans och en längtan efter den professionella dansen. Det som sker nu är en strategisk satsning på dansen i Luleå, säger Emmeli Nybom, vice ordförande kulturnämnden.

Ja till ny helg för Musikens Makt
Vidare togs även ansökan från Musikens Makt upp. Föreningen söker 1,8 miljoner för att genomföra festivalen i början av augusti 2019, istället för skolstartshelgen som tidigare varit det aktuella datumet. Eftersom skolstartshelgen är sent på säsongen är det enligt Musikens Makt svårare att få sponsorer och andra externa intäkter, varför de vill flytta festivalen.

Eftersom kommunen ändå vill se aktiviteter för unga helgen innan skolstart föreslog kulturförvaltningen att kulturnämnden anvisar 1,15 miljoner till Musikens Makt, om de vill byta helg. Vidare föreslogs att förvaltningschefen får i uppdrag att ordna aktiviteter för unga helgen före skolstart.

Kulturnämnden sa idag ja till förvaltningens förslag och anslår därmed 1,15 miljoner till föreningen.

Fullmäktige har tidigare tilldelat kulturnämnden ett anslag på 1,45 för att anordna en sensommarfestival.

- Musikens Makt tillför mycket till Luleås kulturliv, inte minst tack vare deras tydliga feministiska profil och att de på ett mycket bra sätt fångar upp gruppen unga, säger Emmeli Nybom och fortsätter:

- Föreningen har länge uttryckt en vilja att testa en ny helg bland annat för att locka en ny publik och underlätta för extern finansiering för att kunna utvecklas. Det får de nu möjlighet till samtidigt som förvaltningschefen får i uppdrag att se över hur vi kan göra något annat helgen innan skolstart.

Kontakt:
Emmeli Nybom, vice ordförande kulturnämnden, 072-503 33 05
Omar Jakobsson, ordförande kulturnämnden, 070-329 35 92