Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Foto från Dansinitiativets och Luleå dansresidens repetition av Hidden Escapes

Förslaget: Ny dansscen i Luleå

Nästa vecka tar kulturnämnden upp en ansökan om en ny scen för den professionella dansen i Luleå. Förslaget skulle innebära en mångmiljonsatsning på scenkonsten dans. Bakom ansökan står den fria dansgruppen Dansinitiativet.

Dansinitiativet har skickat in en treårig projektansökan för både utveckling av verksamheten och skapandet av Luleås första riktiga dansscen. Gruppen har hittat en lämplig centrumnära lokal som med en del investeringar kan bli en dansscen samt repetitions-och workshoplokal för scenkonsten dans.

Lokalen ska även vara möjlig att nyttjas av andra danskonstnärer och dansverksamheter för både produktioner och föreställningar.

Därför söker gruppen två bidrag: En engångssumma på 2 200 000 för projektering och investering i lokalen samt 2 125 000 i årligt projektbidrag under tre år.

Nästa torsdag, 22 november, tas ärendet upp av kulturnämnden.

- Kulturnämnden upplever att det finns en stor efterfrågan för en scen för dans. Nu har vi stora möjligheter att fortsättningsvis stärka dansen ytterligare och bygga upp en danspublik, säger Emmeli Nybom, vice ordförande kulturnämnden.

Mer dans till Luleåborna
Enligt ansökan planerar Dansinitiativet att under 2019 bland annat producera tre nya verk, sätta upp ett befintligt verk och sprida en dansfilm. Gruppen vill särskilt fokusera på barn och unga i sitt arbete.

Kulturförvaltningen, som bereder ärendet, ställer sig positiva till projektet och kommer föreslå nämnden att besluta godkänna ansökan.

Fjärde steget i dansutvecklingen
Om bidraget till dansscenen klubbas är det ett fjärde steg i utvecklingen av dansen i Luleå. I fjol satsades 1,7 miljoner på ett dansresidens och två av stadens dansgrupper.

Kontakt:
Emmeli Nybom, vice ordförande kulturnämnden, 072-503 33 05
Omar Jakobsson, ordförande kulturnämnden, 070-329 35 92