Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Allvarligt missförhållande i familjehem

Ett allvarligt missförhållande har upptäckts i ett familjehem. Händelsen utreds enligt lex Sarah.

Efter en händelse i ett familjehem kontaktade polisen socialtjänstens beredskapsgrupp och socialnämnden har därefter anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Det här är allvarligt eftersom det handlar om ett barn, vi utreder händelsen och barnet är omplacerat till ett annat familjehem, säger Lisbeth Wiklund, områdeschef för barn och unga.

Lex Sarah innebär att socialnämnden är skyldig att utreda och till IVO anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarligt missförhållande. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det. Socialnämnden ska även vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelse inträffar igen.

Presskontakt: Lisbeth Wiklund 070-311 83 64