Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslag att avveckla gymnasiets flygteknikutbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att den gymnasiala utbildningen inom flygteknik avvecklas. Förslaget innebär att inga elever antas till utbildningen hösten 2019 och att utbildningen tas bort från Luleå gymnasieskolas utbildningsutbud.

Beslutet fattas i barn- och utbildningsnämnden den 22 november.

– Det är självklart tråkigt att behöva lägga ner en gymnasieutbildning. Men trots ett ökat elevantal de senaste åren har det varit svårt att fylla alla utbildningsplatser samtidigt som det är en utbildning som kräver svårrekryterade lärarkompetenser, säger skolchef Maarit Enbuske.

De elever som nu går gymnasieutbildningen påverkas inte, de läser kvar på skolan studietiden ut. Det gäller alla årskurser.

Utbildningen har tidigare drivits av det kommunala bolaget Nordiskt Flygteknikcentrum. Efter att Luleå gymnasieskola tog över utbildningen 2015 har undervisningen skett i samarbete med bolaget.

– Tillsammans med Nordiskt Flygteknikcentrum ska vi jobba för att det blir en bra studietid för de elever som är kvar, säger skolchef Maarit Enbuske.

Nordiskt Flygteknikcentrums ordinarie verksamhet berörs inte av beslutet. Den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen där man efter examen blir flygtekniker fortsätter som tidigare.

– Efterfrågan på flygtekniker med utbildning på yrkeshögskolenivå ökar stadigt och Nordiskt Flygteknikcentrum har ett oerhört gott renommé i branschen. Bolaget kommer nu att fokusera på att ytterligare stärka sin konkurrenskraft, med målbilden att fortsätta vara en ledande utbildare av flygtekniker, säger Luleå kommunkoncerns vd Roger Danell.

Kontaktpersoner
Maarit Enbuske, skolchef, 0920-45 31 21
Roger Danell, vd Luleå kommunkoncern, 072-265 50 06